Monitorul Oficial
nr. 710/21 octombrie 2009

Publicare
  1.   Declarație nr.2/21-10-2009 
DECLARAȚIE
-
  2.   H.G. nr.1.229/14-10-2009 
HOTĂRÂRE privind repartizarea sumei de 170.000 mii lei potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 și alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
-
  3.   O. nr.249/2.897/13-10,15-10-2009 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
-
  4.   O. nr.5.619/13-10-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului "A doua șansă"
A


Vineri, 03 februarie 2023, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.