Monitorul Oficial
nr. 721/26 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.322/20-10-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
  2.   D. nr.1.473/19-10-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
  3.   L. nr.325/20-10-2009 
LEGE pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
-
  4.   D. nr.1.476/19-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
-
  5.   H.G. nr.1.076/23-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier
V
  6.   H.G. nr.1.213/07-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național
A
  7.   O. nr.642/21-10-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea și sediul sucursalelor teritoriale ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
-
  8.   O. nr.1.056/13-10-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78
-


Joi, 02 februarie 2023, 04:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.