Monitorul Oficial
nr. 750/4 noiembrie 2009

Publicare
  1.   O. nr.465/28-09-2009 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR
A
  2.   O. nr.570/23-10-2009 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
V
  3.   O. nr.643/22-10-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilități în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, precum și modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuțiilor și modalităților de funcționare ale inspecției privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene pentru realizarea activității de inspecție, precum și stabilirea zonelor în care inspectorii își desfășoară activitatea
A
  4.   O. nr.1.096/26-10-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea și identificarea inspectorilor AVSEC
A
  5.   O. nr.1.102/26-10-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, în ceea ce privește tariful de navigație aeriană terminală
A
  6.   O. nr.1.104/27-10-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
V
  7.   O. nr.1.918/26-10-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecție a mediului de către agenții economici cu activitate industrială
-
  8.   O. nr.2.936/C/27-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   H. nr.24/18-09-2009 (O.A.M.G.M.A.M.R.)
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
A


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.