Monitorul Oficial
nr. 752/4 noiembrie 2009

Publicare
  1.   H.C.D. nr.51/03-11-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.52/03-11-2009 
HOTĂRÂRE referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situației Societății Comerciale "Nicolina" - S.A. și a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008
-
  3.   H.G. nr.1.275/28-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
-
  4.   H.G. nr.1.277/28-10-2009 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
-
  5.   H.G. nr.1.278/28-10-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Centrului de Conferințe, aflat în subordinea Institutului Național de Statistică
A
  6.   H.G. nr.1.281/28-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Construcția variantei de ocolire a municipiului Sibiu la standard de autostradă, km 0+000 - km 17+500 și reabilitare DJ 106B, km 0+000 - km 3+600"
-
  7.   H.G. nr.1.287/28-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naționale pentru arte
-
  8.   O. nr.1.355/28-10-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  9.   O. nr.1.369/30-10-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitățile desfășurate
A
  10.   O. nr.4.848/31-08-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2010-2011, precum și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2010-2011
-


Miercuri, 29 martie 2023, 22:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.