Monitorul Oficial
nr. 798/23 noiembrie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.258/08-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
V
  2.   D.C.C. nr.1.469/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  3.   D.C.C. nr.1.492/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  4.   H.G. nr.1.360/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reorganizare și mutare UPU-SMURD în incinta clădirii spitalului, la nivel parter" din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
-
  5.   H.G. nr.1.361/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Amenajarea și modernizarea Corpului D din Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești", județul Prahova
-
  6.   H.G. nr.1.362/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condițiile în baza cărora funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare
A
  7.   H.G. nr.1.363/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  8.   H.G. nr.1.364/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
-


Vineri, 21 iunie 2024, 07:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.