Monitorul Oficial
nr. 799/24 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.359/20-11-2009 
LEGE pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  2.   D. nr.1.712/19-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  3.   D. nr.1.709/17-11-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
-
  4.   D.C.C. nr.1.336/22-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
V
  5.   D.C.C. nr.1.473/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
V
  6.   D.C.C. nr.1.474/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă și art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
V
  7.   O. nr.1.172/12-11-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006
A
  8.   O. nr.1.189/18-11-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilităților portuare și a facilităților aparținând Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
-
  9.   O. nr.2.035/16-11-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecție a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină
-
  10.   O. nr.2.036/16-11-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile
-


Joi, 02 februarie 2023, 04:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.