Monitorul Oficial
nr. 843/7 decembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.417/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
-
  2.   H.G. nr.1.418/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
-
  3.   H.G. nr.1.429/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
A
  4.   H.G. nr.1.479/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
A
  5.   H.G. nr.1.484/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520", județul Cluj
-
  6.   O. nr.1.648/02-12-2009 (M.M.)
ORDIN al ministrului mediului, interimar, pentru modificarea și completarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006
-
  7.   H. nr.29/20-11-2009 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 21/2009 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat
V
  8.   H. nr.30/20-11-2009 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
A
  9.   O. nr.9/20-11-2009 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 13/2007 privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituțiilor de credit
A


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.