Monitorul Oficial
nr. 15/11 ianuarie 2010

Publicare
  1.   O. nr.M.132/29-12-2009 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă
A
  2.   O. nr.783/23-12-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din România
-
  3.   O. nr.1.273/22-12-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea pct. 1 și 7 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române și a pct. 1 și 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 16:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.