Monitorul Oficial
nr. 77/4 februarie 2010

Publicare
  1.   D. nr.42/02-02-2010 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  2.   H.G. nr.76/29-01-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea unor spitale care funcționează în subordinea acestuia
-
  3.   O. nr.1.389/22-06-2009 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea ghidurilor solicitantului și a condițiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  4.   O. nr.3/21-01-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență
A
  5.   O. nr.12/25-01-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole"
-


Marți, 28 martie 2023, 20:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.