Monitorul Oficial
nr. 170/16 martie 2010

Publicare
  1.   L. nr.41/12-03-2010 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
-
  2.   D. nr.358/12-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
-
  3.   D.C.C. nr.149/25-02-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  4.   D.C.C. nr.151/25-02-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   O.U.G. nr.19/09-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
V
  6.   H.G. nr.174/03-03-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea formei și conținutului permiselor de mic trafic de frontieră
-
  7.   H.G. nr.177/03-03-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Bistrița-Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud și în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud, județul BistrițaNăsăud
-
  8.   H.G. nr.185/09-03-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Arad - Timișoara", km 12+000 - km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localității Șagu, județul Arad, și localităților Orțișoara, Pișchia, Giarmata, județul Timiș
-
  9.   H.G. nr.186/09-03-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
-
  10.   H.G. nr.188/09-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea subvenției unitare acordate pentru acțiuni de ecologizare Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare în anul 2010
-
  11.   O. nr.13/61/66/199/16261/355/09-03,16-03,11-03,12-03,15-03-2010 (A.N.S.V.S.A., M.A.D.R., M.A.I., M.Tr.I., A.N.V., M.M.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului administrației și internelor, ministrului transporturilor și infrastructurii, vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecție la frontieră stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare și pentru siguranța alimentelor
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.