Monitorul Oficial
nr. 200/30 martie 2010

Publicare
  1.   L. nr.44/19-03-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
  2.   D. nr.362/18-03-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
  3.   H.G. nr.209/17-03-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași, respectiv darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  4.   H.G. nr.210/17-03-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași, respectiv darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  5.   H.G. nr.211/17-03-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  6.   H.G. nr.221/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziția Mondială 2010 "Un Oraș Mai Bun, O Viață Mai Bună", Shanghai, China
-
  7.   H.G. nr.222/24-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la programele și fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2009
-
  8.   H.G. nr.223/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  9.   O. nr.70/22-03-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obținerea de puiet pentru acvacultură și popularea de susținere a bazinelor piscicole naturale
A
  10.   O. nr.258/22-03-2010 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu handicap pentru anul 2010
-
  11.   H. nr.1/12-03-2010 (O.A.M.G.M.A.M.R.)
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate
A
  12.   H. nr.2/12-03-2010 (O.A.M.G.M.A.M.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
A


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.