Monitorul Oficial
nr. 347/26 mai 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.591/04-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.595/04-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.607/06-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  4.   H.G. nr.441/28-04-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 și 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001
-
  5.   H.G. nr.457/05-05-2010 
HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de 8,0483 ha, proprietate publică a orașului Borsec, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Direcția Silvică Harghita, Ocolul Silvic Borsec, în vederea realizării obiectivului "Amenajare pârtie de schi Speranța"
-
  6.   O. nr.84/18-05-2010 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
-
  7.   O. nr.783/06-05-2010 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, științei, învățământului și sportului, pentru anii 2010-2013, semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010
-
  8.   Decizie nr.338/04-05-2010 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice
A


Joi, 08 decembrie 2022, 09:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.