Monitorul Oficial
nr. 379/8 iunie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.471/20-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.472/20-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.582/04-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei
V
  4.   H.G. nr.489/19-05-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
-
  5.   H.G. nr.490/19-05-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  6.   O. nr.M.61/27-05-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind modificarea și completarea Normelor tehnice de domenii și infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008
A
  7.   O. nr.1.587/01-06-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 261/2008
V
  8.   O. nr.3.331/25-02-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală și pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al învățământului liceal, filiera tehnologică, formele de învățământ zi și seral
V


Joi, 08 decembrie 2022, 07:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.