Monitorul Oficial
nr. 408/18 iunie 2010

Publicare
  1.   D. nr.586/15-06-2010 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D.C.C. nr.659/11-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  3.   H.G. nr.491/19-05-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
-
  4.   O. nr.54/14-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
-
  5.   O. nr.55/14-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitarveterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor
-
  6.   O. nr.862/03-06-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare
A
  7.   O. nr.929/15-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
-
  8.   Decizie nr.15/15-05-2010 (C.Med.D.)
DECIZIE privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist
A


Marți, 28 martie 2023, 15:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.