Monitorul Oficial
nr. 451/2 iulie 2010

Publicare
  1.   O.U.G. nr.64/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  2.   O.U.G. nr.70/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
V
  3.   H.G. nr.544/09-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
-
  4.   O. nr.442/17-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitățile desfășurate și abrogarea articolelor 13 și 14 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare
A
  5.   O. nr.1.908/29-06-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010
-
  6.   O. nr.3.633/16-04-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Apollonia" din Iași
-


Joi, 29 februarie 2024, 16:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.