Monitorul Oficial
nr. 510/22 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.173/16-07-2010 
LEGE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de CercetareDezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de CercetareDezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
-
  2.   D. nr.832/16-07-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
-
  3.   L. nr.174/16-07-2010 
LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
-
  4.   D. nr.833/16-07-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
-
  5.   H.G. nr.647/07-07-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei obiectivelor de investiții din județele Timiș, Constanța, Mureș și Bacău și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilități Programe de asistență socială, parte a Proiectului de incluziune socială
-
  6.   H.G. nr.648/07-07-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-
Republicare:
  7.   L. nr.334/17-07-2006 
LEGE privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
V


Marți, 18 iunie 2024, 06:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.