Monitorul Oficial
nr. 516/23 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.126/30-06-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
  2.   D. nr.613/29-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
  3.   H.G. nr.714/14-07-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului
-
  4.   H.G. nr.765/23-07-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea și finanțarea Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenței sociale și ocrotirii sănătății, aflate în administrarea autorităților administrației publice locale
-
  5.   O. nr.M.79/14-07-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2009
A
  6.   O. nr.566/12-07-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II 2010
-
  7.   O. nr.865/13-07-2010 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare
A
  8.   O. nr.1.847/14-07-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului pentru Rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II
-
  9.   O. nr.9/13-07-2010 (C.S.A.)
ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare
-
  10.   Decizie nr.532/12-07-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale IBA - INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
-
  11.   Decizie nr.534/12-07-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
-
Rectificare:
  12.   O. nr.6/02-07-2010 (B.N.R.)
ORDIN privind raportarea modificării potențiale a valorii economice a instituțiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
A


Joi, 09 februarie 2023, 07:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.