Monitorul Oficial
nr. 526/28 iulie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.608/23-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum și pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008
-
  2.   H.G. nr.715/14-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
-
  3.   H.G. nr.716/14-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
-
  4.   O. nr.1.370/20-07-2010 (M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare, prevăzut în Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiții în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile prin Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 1, operațiunea 4.1.b) "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție"- partea de distribuție
-
  5.   O. nr.1.878/20-07-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
Rectificare:
  6.   O.U.G. nr.54/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
V


Vineri, 31 martie 2023, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.