Monitorul Oficial
nr. 573/12 august 2010

Publicare
  1.   D.S. nr.14/21-07-2010 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
-
  2.   H.G. nr.756/28-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
-
  3.   H.G. nr.779/28-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 noiembrie 2008 și la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006
-
  4.   H.G. nr.786/28-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. și Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
-
  5.   H.G. nr.816/04-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Comicex" - S.A.
-
  6.   O. nr.2086/4504/06-08,20-07-2010 (M.F.P., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
A
  7.   O. nr.2.289/05-08-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită
A


Duminică, 14 aprilie 2024, 13:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.