Monitorul Oficial
nr. 579/16 august 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.934/06-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  2.   D.C.C. nr.936/06-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală și art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  3.   H.G. nr.810/04-08-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Hunedoara, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 74
-
  4.   H.G. nr.820/04-08-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Inspecția Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
-
  5.   H. nr.19/27-07-2010 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.