Monitorul Oficial
nr. 609/27 august 2010

Publicare
  1.   D.S. nr.16/27-08-2010 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
-
  2.   H.G. nr.826/04-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. prin metode specifice pieței de capital
-
  3.   H.G. nr.827/04-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș prin metode specifice pieței de capital
-
  4.   H.G. nr.828/04-08-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unități administrativteritoriale a unor suprafețe de teren concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanța și Sucursala de Transport Pitești
-
  5.   H.G. nr.833/11-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009
A
  6.   H.G. nr.875/18-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
-
  7.   H.G. nr.881/18-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Craiova Sud"
-
  8.   O. nr.M.102/23-08-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale
-
  9.   O. nr.1.173/03-08-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii strict protejate
-
  10.   Listă nr.11/26-08-2010 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile parțiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor parțiale pentru alegerea autorităților administrației publice locale în unele circumscripții electorale
-


Vineri, 09 decembrie 2022, 15:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.