Monitorul Oficial
nr. 630/8 septembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.888/25-08-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.908/25-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor acte normative
-
  3.   H.G. nr.909/25-08-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății debitului stabilit de Comisia Europeană, care a fost suportat din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finanțarea Proiectului PHARE RO 96.02 - Technology Transfer and Quality Management TTQM
-
  4.   H.G. nr.910/25-08-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
-
  5.   O. nr.4.713/23-08-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar în casele corpului didactic
A
Rectificare:
  6.   H.G. nr.776/16-08-2001 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
i
  7.   O. nr.2.491/C/26-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  8.   O. nr.3.241/C/22-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.648/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  10.   O. nr.1637/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   O. nr.1.782/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.1.979/C/16-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.2.197/C/06-08-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.2.450/C/10-09-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.2.780/C/15-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.3.063/C/09-11-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Vineri, 01 martie 2024, 19:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.