Monitorul Oficial
nr. 640/13 septembrie 2010

Publicare
  1.   D. nr.893/08-09-2010 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.895/08-09-2010 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  3.   D. nr.900/08-09-2010 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.901/08-09-2010 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   H.G. nr.923/08-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007
-
  6.   H.G. nr.934/01-09-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  7.   H.G. nr.936/01-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
-
  8.   H.G. nr.943/08-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 64 din Contractulcadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010
-
  9.   Decizie nr.222/10-09-2010 
DECIZIE pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
-
  10.   O. nr.653/2.497/24-08,26-08-2010 (M.Tr.I., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului culturii și patrimoniului național pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada"
-
  11.   O. nr.1.292/09-09-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces și participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  12.   O. nr.2.496/26-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.008/2001
-
  13.   O. nr.2.498/26-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a experților, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.009/2001
-
  14.   Decizie nr.683/30-08-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.
-


Vineri, 03 februarie 2023, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.