Monitorul Oficial
nr. 703/21 octombrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.116/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.1.125/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil
V
  3.   D.C.C. nr.1.130/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.1.131/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
V
  5.   D.C.C. nr.1.192/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
V
  6.   O. nr.1.679/13-10-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare
A
  7.   O. nr.1.688/14-10-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea pozițiilor nr. 118, 192 și "Total țară" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011
-
  8.   O. nr.2.520/14-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Maica Precista de la Dud (Madona Dudu) din str. Madona Dudu nr. 3, Craiova, județul Dolj
-
  9.   O. nr.2.524/16-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" din satul Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu
-
  10.   O. nr.230/08-10-2010 (P.Î.C.C.J.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public
-


Joi, 23 martie 2023, 00:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.