Monitorul Oficial
nr. 805/2 decembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.1.080/28-10-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
-
  2.   H.G. nr.1.148/17-11-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiții și pentru scoaterea din funcțiune și casarea unei construcții
-
  3.   H.G. nr.1.170/24-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Naționale a României
-
  4.   O. nr.134/22-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea și controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman
V
  5.   O. nr.135/22-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind monitorizarea sistemelor de creștere a găinilor ouătoare pentru producția de ouă de consum, în conformitate cu legislația europeană specifică
-
  6.   O. nr.136/23-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind mișcarea suinelor vii pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor norme sanitare veterinare
-
  7.   O. nr.230/949/14-10,23-11-2010 (M.A.I., M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010
-
  8.   O. nr.2.664/12-11-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate
A
  9.   C.E.D.O./08-03-2007 
Hotărârea din 8 martie 2007, definitivă la 8 iunie 2007, în Cauza Florescu împotriva României
-
Rectificare:
  10.   D. nr.652/22-12-1997 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
-


Joi, 09 februarie 2023, 14:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.