Monitorul Oficial
nr. 810/3 decembrie 2010

Publicare
  1.   O.U.G. nr.102/17-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
V
  2.   H.G. nr.1.198/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 22 - județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3, din data de 5 decembrie 2010
-
  3.   O. nr.260/02-12-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - tranșa a IV-a, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-


Miercuri, 29 martie 2023, 07:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.