Monitorul Oficial
nr. 831/13 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.233/07-12-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  2.   D. nr.1.180/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  3.   L. nr.234/07-12-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
-
  4.   D. nr.1.181/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
-
  5.   L. nr.235/07-12-2010 
LEGE pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
V
  6.   D. nr.1.182/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
-
  7.   L. nr.236/07-12-2010 
LEGE pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  8.   D. nr.1.183/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  9.   L. nr.237/07-12-2010 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
  10.   D. nr.1.184/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
  11.   L. nr.238/07-12-2010 
LEGE privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale
-
  12.   D. nr.1.185/06-12-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale
-
  13.   H.G. nr.1.191/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului
V
  14.   O. nr.262/02-12-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri
V
  15.   O. nr.1445/790/24-11,10-11-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
-


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 15:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.