Monitorul Oficial
nr. 842/16 decembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.1.211/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Padeș în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
-
  2.   H.G. nr.1.226/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în județul Dolj
-
  3.   H.G. nr.1.227/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.1.230/06-12-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timișoara Lugoj"
-
  5.   H.G. nr.1.231/06-12-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu"
-
  6.   H.G. nr.1.232/06-12-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj-Deva"
-
  7.   H.G. nr.1.233/06-12-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 24 limita de județ Galați/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) și DN 24B Crasna-Albița (DN 24B km 0+000 - km 47+881)"
-
  8.   H.G. nr.1.234/06-12-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 km 222+183"
-
  9.   O. nr.28/21-10-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - conținut-cadru
A
  10.   O. nr.271/08-12-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
-
  11.   O. nr.2.194/03-12-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare
A
  12.   O. nr.2.611/08-12-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  13.   O. nr.5.573/02-11-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de școlarizare pe instituții de învățământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011
-
  14.   C. nr.41/08-12-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate scriitorului Liviu Rebreanu
-


Vineri, 03 februarie 2023, 21:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.