Monitorul Oficial
nr. 854/21 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.246/14-12-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
  2.   D. nr.1.207/13-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
  3.   L. nr.251/14-12-2010 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009
-
  4.   Acord/28-09-2009 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional
-
  5.   D. nr.1.212/13-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009
-
  6.   D. nr.1.149/26-11-2010 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  7.   H.G. nr.1.183/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  8.   H.G. nr.1.197/02-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi
A
  9.   H.G. nr.1.264/08-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 23:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.