Monitorul Oficial
nr. 53/21 ianuarie 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.7/05-01-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.10/05-01-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare și pentru modificarea unor acte normative privind taxe și tarife percepute pentru unele prestări de servicii
-
  3.   H.G. nr.37/19-01-2011 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
A
  4.   Decizie nr.8/20-01-2011 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor de către domnul Daniel Șerbănescu
A
  5.   O. nr.278/1570/1/17-12,29-12,10-01-2011 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziția, fabricarea și etichetarea sucurilor din fructe și ale altor produse similare destinate consumului uman
-
  6.   O. nr.1591/1110/30-12-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012
-
  7.   O. nr.19/11-01-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 769/2010
A
  8.   H. nr.167/23-12-2010 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei privind finanțarea cu dobândă subvenționată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0)
-
  9.   H. nr.168/23-12-2010 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei pentru finanțarea proiectelor prioritare, în numele și în contul statului (NI-FIN-07-III/0)
-
  10.   H. nr.169/23-12-2010 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normei "Garanții EximBank în numele și în contul statului (NI-GAR-10-I/0)"
-


Vineri, 31 martie 2023, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.