Monitorul Oficial
nr. 210/25 martie 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.28/17-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
V
  2.   O.U.G. nr.32/23-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
V
  3.   H.G. nr.250/17-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice
A
  4.   H.G. nr.270/23-03-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru participarea cu forțe la operația NATO de impunere a unui embargo asupra armelor (Arms Embargo) împotriva Libiei
-
  5.   H.G. nr.271/23-03-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
-
  6.   Decizie nr.36/24-03-2011 
DECIZIE privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020
-
  7.   Decizie nr.37/24-03-2011 
DECIZIE privind numirea unor reprezentanți ai statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
-
  8.   Decizie nr.38/24-03-2011 
DECIZIE privind revocarea și numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
-
  9.   O. nr.63/22-03-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defrișare a plantațiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 572/2008
-
  10.   Listă/25-03-2011 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române din municipiul Brașov, care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
i


Vineri, 27 ianuarie 2023, 06:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.