Monitorul Oficial
nr. 215/29 martie 2011

Publicare
  1.   L. nr.38/28-03-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
V
  2.   D. nr.293/20-03-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
-
  3.   H.G. nr.225/09-03-2011 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  4.   H.G. nr.258/20-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  5.   H.G. nr.260/20-03-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  6.   H.G. nr.285/23-03-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea unor lucrări de decontaminare
-
  7.   O. nr.17/25-03-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010
V
  8.   O. nr.18/25-03-2011 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică și a prețurilor de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficiență
A
  9.   C. nr.10/10-03-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la înființarea Monetăriei Statului
-


Miercuri, 08 februarie 2023, 12:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.