Monitorul Oficial
nr. 256/12 aprilie 2011

Publicare
  1.   L. nr.50/07-04-2011 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
-
  2.   D. nr.428/06-04-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
-
  3.   D.C.C. nr.304/01-03-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  4.   D.C.C. nr.314/03-03-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
V
  5.   H.G. nr.275/23-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, științifică și tehnică, semnat la Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010
-
  6.   H.G. nr.350/06-04-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Supraetajare și mansardare aripa est Tribunalul Cluj"
-
  7.   H.G. nr.359/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Arad
-
  8.   O. nr.1.150/2205/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
A
  9.   O. nr.1151/2206/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
A


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.