Monitorul Oficial
nr. 257/12 aprilie 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.356/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  2.   H.G. nr.357/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  3.   H.G. nr.360/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională și schimbarea denumirii Muzeului Aviației
-
  4.   O. nr.1152/2207/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
-
  5.   O. nr.1153/2208/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții, din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
A


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.