Monitorul Oficial
nr. 262/13 aprilie 2011

Publicare
  1.   L. nr.49/07-04-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  2.   D. nr.427/06-04-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  3.   H.C.D. nr.6/12-04-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  4.   H.C.D. nr.7/12-04-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
-
  5.   H.G. nr.366/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice"
-
  6.   H.G. nr.367/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, în mediul rural și mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  7.   H.G. nr.370/06-04-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului Român de Informații
-


Luni, 15 iulie 2024, 16:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.