Monitorul Oficial
nr. 331/12 mai 2011

Publicare
  1.   L. nr.61/10-05-2011 
LEGE privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
-
  2.   D. nr.459/06-05-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
-
  3.   D. nr.487/10-05-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război
-
  4.   O.U.G. nr.45/11-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
V
  5.   H.G. nr.439/04-05-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic
-
  6.   H.G. nr.460/11-05-2011 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
-
  7.   H.G. nr.461/11-05-2011 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog
-
  8.   H.G. nr.463/11-05-2011 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru municipiul Timișoara, județul Timiș
-
  9.   Decizie nr.59/12-05-2011 
DECIZIE privind desemnarea domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională
-
  10.   O. nr.1787/1171/21-03,22-03-2011 (M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială
-


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 17:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.