Monitorul Oficial
nr. 372/27 mai 2011

Publicare
  1.   L. nr.69/25-05-2011 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  2.   D. nr.510/24-05-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  3.   D. nr.509/24-05-2011 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  4.   D. nr.511/24-05-2011 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Direcției generale de informații a apărării
-
  5.   H.G. nr.500/18-05-2011 
HOTĂRÂRE privind registrul general de evidență a salariaților
V
  6.   H.G. nr.539/25-05-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecției mediului și apelor privind sarcini derivate din acorduri internaționale și directive europene și studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice
-
  7.   H.G. nr.540/25-05-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Orașului Sovata, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Mureș
-
  8.   O. nr.799/18-05-2011 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general
-
  9.   O. nr.2.016/20-05-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
-
  10.   Decizie nr.2/17-01-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 2 din 17 ianuarie 2011
-
  11.   Decizie nr.3/17-01-2011 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 3 din 17 ianuarie 2011
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.