Monitorul Oficial
nr. 429/20 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.98/15-06-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
  2.   D. nr.557/10-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
  3.   L. nr.106/15-06-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
V
  4.   D. nr.565/10-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
-
  5.   L. nr.115/15-06-2011 
LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  6.   D. nr.574/10-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  7.   L. nr.118/15-06-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  8.   D. nr.577/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  9.   D. nr.555/10-06-2011 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992
-
  10.   D. nr.556/10-06-2011 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008
-
  11.   H.S. nr.38/14-06-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la Cartea Albă intitulată "Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor" COM (2011) 144 final
-
  12.   H.G. nr.577/01-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
-
  13.   H.G. nr.593/08-06-2011 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului
-
  14.   H.G. nr.594/08-06-2011 
HOTĂRÂRE privind donarea unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, către Ministerul Apărării al Republicii Franceze, Direcția Necropolelor de Război și a Înaltelor Locuri de Memorie Națională, respectiv către Primăria Localității Perkupa, Regiunea Borsod-Abauj-Zemplen, Republica Ungară
-
  15.   Decizie nr.68/17-06-2011 
DECIZIE privind numirea domnului Lucaciu Marcel-Sorin în funcția de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
-
  16.   Decizie nr.409/09-06-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  17.   Decizie nr.412/09-06-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale CONSTANTINESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  18.   Decizie nr.413/09-06-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Luni, 26 februarie 2024, 17:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.