Monitorul Oficial
nr. 801/11 noiembrie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.095/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112-114, art. 125-157 și ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.1.099/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.1.100/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  4.   O.U.G. nr.89/19-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
V
  5.   H.G. nr.1.089/02-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiții prevăzute în etapa I de implementare a programului
-
  6.   H.G. nr.1.093/02-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București
-
  7.   H.G. nr.1.099/02-11-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul Județean Argeș la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
-
  8.   O. nr.1.517/03-11-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-
  9.   O. nr.2.692/11-11-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea unor derogări de la dispozițiile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 772/2011
-
  10.   R. nr.17/14-10-2011 (B.N.R.)
REGULAMENT privind asigurarea autenticității bancnotelor și monedelor euro
-


Joi, 01 iunie 2023, 04:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.