Monitorul Oficial
nr. 854/2 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.226/29-11-2011 
LEGE privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
  2.   D. nr.866/28-11-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
  3.   L. nr.227/29-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010
-
  4.   Acord/09-12-2010 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state
-
  5.   D. nr.867/28-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010
-
  6.   D. nr.858/28-11-2011 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Canada privind localurile diplomatice, semnat la București la 11 martie 2011
-
  7.   D. nr.859/28-11-2011 
DECRET privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
-
  8.   D. nr.860/28-11-2011 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010
-
  9.   D. nr.868/29-11-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  10.   D. nr.869/29-11-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  11.   O.U.G. nr.102/25-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
V
  12.   O.U.G. nr.103/25-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
V
  13.   Decizie nr.129/30-11-2011 
DECIZIE privind înființarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activității de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
-
  14.   O. nr.267/2853/28-11-2011 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011
-
  15.   O. nr.269/29-11-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea Organizației Interprofesionale Naționale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizație interprofesională pe filiera "legume și fructe proaspete și procesate"
-
  16.   O. nr.980/30-11-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
V
  17.   O. nr.2.858/28-11-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților
A


Marți, 31 ianuarie 2023, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.