Monitorul Oficial
nr. 855/5 decembrie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.165/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) și (2), art. 103 lit. h) și art. 104 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  2.   D.C.C. nr.1.166/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) și art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  3.   O.U.G. nr.105/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
V
  4.   H.G. nr.1.164/25-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției voluntare, în lei, a României la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011
-
  5.   H.G. nr.1.167/25-11-2011 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare și modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  6.   O. nr.268/29-11-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale
-
  7.   O. nr.955/22-11-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviației civile
A
  8.   O. nr.2.772/28-11-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea pozițiilor nr. 1757, 1763, 1772 și "TOTAL ȚARĂ" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012
-
  9.   O. nr.2.787/28-11-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
-
  10.   R. nr.26/18-11-2011 (B.N.R.)
REGULAMENT privind deținerile temporare de acțiuni/părți sociale în cursul unei operațiuni de asistență sau restructurare financiară a unei entități din afara sectorului financiar
-
  11.   O. nr.1.252/24-11-2011 (C.N.P.P.)
ORDIN privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-


Vineri, 03 februarie 2023, 11:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.