Monitorul Oficial
nr. 858/6 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.224/29-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
  2.   D. nr.864/28-11-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
  3.   O.U.G. nr.106/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
V
  4.   H.G. nr.1.170/25-11-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
-
  5.   H.G. nr.1.175/25-11-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Călărași în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   O. nr.330/22-11-2011 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru modificarea art. 3 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 288/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 "Contoare de energie electrică activă"
-
  7.   O. nr.14/29-11-2011 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.