Monitorul Oficial
nr. 864/8 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.230/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  2.   D. nr.895/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  3.   L. nr.235/05-12-2011 
LEGE pentru declararea municipiului Craiova, județul Dolj, Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  4.   D. nr.900/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Craiova, județul Dolj, Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  5.   L. nr.236/05-12-2011 
LEGE privind declararea municipiului Constanța Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  6.   D. nr.901/02-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Constanța Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  7.   L. nr.237/05-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
  8.   D. nr.902/02-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
  9.   L. nr.239/05-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
-
  10.   D. nr.904/02-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
-
  11.   L. nr.240/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  12.   D. nr.905/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  13.   L. nr.247/05-12-2011 
LEGE pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989
-
  14.   D. nr.912/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989
-
  15.   L. nr.252/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
-
  16.   D. nr.917/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
-
  17.   L. nr.256/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
  18.   D. nr.921/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
  19.   H.G. nr.1.171/25-11-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  20.   H.G. nr.1.172/25-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
-


Joi, 18 aprilie 2024, 01:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.