Monitorul Oficial
nr. 867/8 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.231/05-12-2011 
LEGE privind transmiterea unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiții "Autostrada Nădlac-Arad"
-
  2.   D. nr.896/02-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe IonescuȘișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiții "Autostrada Nădlac-Arad"
-
  3.   L. nr.249/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
  4.   D. nr.914/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
  5.   L. nr.253/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  6.   D. nr.918/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  7.   L. nr.254/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
  8.   D. nr.919/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
  9.   O.U.G. nr.100/16-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
V
  10.   H.G. nr.1.194/30-11-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului ca urmare a operațiunilor de dare în plată, în domeniul public al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pucioasa
-
  11.   H.G. nr.1.197/30-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor
-
  12.   H.C.S.M. nr.832/15-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
-


Marți, 05 martie 2024, 04:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.