Monitorul Oficial
nr. 122/20 februarie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.84/14-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați
-
  2.   O. nr.49/26-01-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor de la Manila la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a naviqatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), precum si a amendamentelor de la Manila la Codul privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, adoptate prin rezolutii ale Actului final al Conferintei partilor la aceasta conventie la Manila in anul 2010
-
  3.   O. nr.225/14-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finantelor publice privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
-
  4.   O. nr.821/10-02-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si 6 la Ordinul ministrului si padurilor nr. 1384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai - 14 mai 2012
-
  5.   O. nr.3.271/14-02-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
A
  6.   H. nr.5/15-02-2012 (C.S.S.P.P.)
HOTARARE pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat
-


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 23:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.