Monitorul Oficial
nr. 143/2 martie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.616/20-12-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 449 din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.1.628/20-12-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  3.   O.U.G. nr.2/28-02-2012 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  4.   H.G. nr.96/28-02-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului și Pădurilor, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum și pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
-
  5.   H.G. nr.97/28-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative
-
  6.   H.G. nr.103/28-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Botoșani
-
  7.   O. nr.57/28-02-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru completarea art. 46 din Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008
-
  8.   O. nr.59/01-03-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, atematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
-
  9.   H. nr.4/23-02-2012 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007
A


Marți, 03 octombrie 2023, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.