Monitorul Oficial
nr. 152/7 martie 2012

Publicare
  1.   H.C.D. nr.6/06-03-2012 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
-
  2.   D.C.C. nr.17/17-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007
V
  3.   D.C.C. nr.29/19-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, precum și a prevederilor art. 19 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
V
  4.   D.C.C. nr.46/24-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  5.   D.C.C. nr.61/31-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
V
  6.   D.C.C. nr.64/31-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  7.   O. nr.363/23-02-2012 (M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  8.   O. nr.3.450/05-03-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.295/2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursu ui de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experți în management educational
-
  9.   H. nr.5/23-02-2012 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012
-


Vineri, 19 aprilie 2024, 06:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.