Monitorul Oficial
nr. 169/15 martie 2012

Publicare
  1.   O.U.G. nr.4/13-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  2.   H.G. nr.136/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2012
-
  3.   H.G. nr.138/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
-
  4.   H.G. nr.140/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
V
  5.   O. nr.116/12-03-2012 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licențe de explorare
-


Vineri, 01 martie 2024, 04:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.