Monitorul Oficial
nr. 209/29 martie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.209/20-03-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor prin Administrația Națională "Apele Române", înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.211/20-03-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
-
  3.   H.G. nr.216/20-03-2012 
HOTĂRÂRE privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare
-
  4.   O. nr.2.771/16-11-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Casa Boambă-Rahtivanu", din Str. Batiștei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucuresti
-
  5.   O. nr.M.31/22-03-2012 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010
-
  6.   Raport/29-03-2012 (A.E.P.)
Raport privind activitatea desfășurată de Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2011
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.