Monitorul Oficial
nr. 314/10 mai 2012

Publicare
  1.   O.U.G. nr.16/08-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
V
  2.   H.G. nr.344/18-04-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
-
  3.   Decizie nr.148/10-05-2012 
DECIZIE privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
-
  4.   O. nr.88/07-05-2012 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind cofinanțarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2012
-
  5.   O. nr.423/118/26-04,27-04-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătătții publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A
  6.   O. nr.458/07-05-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unităților sanitare care derulează subprogramul de ferilizare in vitro și embriotransfer
-
  7.   O. nr.3894/03-05-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate
A
Rectificare:
  8.   O.U.G. nr.15/08-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
V


Vineri, 23 februarie 2024, 08:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.